زیباترین صدا؛صدای درخت است

............

..............................

..............................................

..............................................................

..........................................................................

پ.ن:

گاه میتوان برای عزیزان خود چند سطر سکوت به یادگار گذاشت تا در خلوت خود هر  طور ک خواستند معنا کنند

نوشته شده در یکشنبه هشتم تیر 1393ساعت 16:50 توسط | |

Design By : Night Melody