زیباترین صدا؛صدای درخت است

و دگر بار سلام بر درخت كه تا زنده است از او قنداق تفنگي نمي توان ساخت

لینک اول: اینجا 

لینک دوم :باز هم اینجا

و آرامش مطلق شهریار در میان جنجال های فوتبالی ک ب پا میکنه!خوشم میاد کم نمیاره و همیشه خودش

هست حتی  به پای بی معرفتی در حقمربی ک ازش اسطوره ساخت!

vakonesh.com   b3785361ae0afb2c399b95f2084c7c02 متفاوت ترین عکس ممکن از علی دایی و دخترش !

نوشته شده در ساعت 8:23 توسط یاسی| |

Design By : Night Melody